Information om vårens kurser

2020-03-23
Aktuell information kring SMC Västra Götalands kursverksamhet 2020.

Riksstyrelsen för SMC har noggrant analyserat den nya situation som vi alla befinner oss i. Styrelsen uppmanar samtliga distrikt att iaktta de riktlinjer och rekommendationer som samhället meddelar. SMC har en bred flora av arrangemang som är väsensskilda. De måste bedömas individuellt enligt bland annat rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.

SMC Västra Götaland planerar utifrån nuvarande riktlinjer från myndigheterna att genomföra årets kurser - avrostningar, Knix, gruskurser och avancerade kurser - enligt plan.

Om myndigheterna utfärdar förändrade riktlinjer med avseende på t ex folksamlingars storlek vilka negativt påverkar våra kurser, kommer vi förstås att respektera dessa och uppdatera denna information. Håll därför gärna ett öga på vår hemsida och/eller FB-grupp SMC Västra Götaland.

För närvarande ser vi alla funktionärer inom SMC Väst fram emot årets säsong och passar på att önska alla våra medlemmar god hälsa och en fin MC-säsong!