Årsmöte 7 mars 2020 i Alingsås

2020-01-08
Årsmötet 2020 kommer att ske lördagen den 7 mars kl 14-16 på Hjortgården i Alingsås. Vi bjuder på fika efter mötet. Varmt välkommen! Skrivelser/motioner måste vara styrelsen tillhanda senast lördagen 25 januari. Skriv till ordforande@smcvast.se