Gulingen 2019

SMC Västra Götalands eget vårtecken: GULINGEN - fortbildningar, MC-träffar och evenemang.

Informationen i Gulingen baseras på information från SMC Västra Götaland, våra anslutna klubbar och annonserande handlare. Gulingen skickas ut till alla medlemmar i Västra Götaland, tillsammans med MC-Folket nr 3 som utkommer i slutet av mars.

Gulingen finns även tillgänglig i elektroniskt format. Klicka på bilden här till höger så öppnas den i ett nytt fönster.

Frågor angående Gulingen besvaras av Lillemor Ela Johansson, sammankallande för arbetsgrupp Gulingen, mejla till: gulingen@smcvast.se

Det kan förekomma fel i Gulingen, vi rekommenderar därför att ni kollar i kalendern här på hemsidan, vår facebooksida eller i SMC Appen för eventuella ändringar.

Mycket nöje!

Gulingen 2019