Styrelsen i SMC Västernorrland

Följande personer sitter med i Styrelsen eller har ett uppdrag av SMC Västernorrland.


Ordförande

Anders-Pehr Gidlund

ordforande @ smcvasternorrland.seLedamot


Lennart Björklund

lennart.bjorklund @ smcvasternorrland.seKassör

Marie Norberg

kassor @ smcvasternorrland.se

Webmaster/Informatör

Anders Jönsson


webmaster @ smcvasternorrland.se
informator @ smcvasternorrland.seSekreterare

Lars Forsberg

sekreterare @ smcvasternorrland.se
MCT/Ledamot

 
Christer Håkansson

mct @ smcvasternorrland.seLedamot

Anna-Karin Söderlind

anna-karin @ smcvasternorrland.seSuppleant

Tony Brix

tony.brix @ smcvasternorrland.se
Suppleant

Peter Larsson

peter.larsson @ smcvasternorrland.se


Valberedningen

valberedningen @ smcvasternorrland.se 


Valberedningen har till uppgift att
hitta personer som vill/kan sitta med i SMC Västernorrlands styrelse.
Har Du något förslag eller kanske
Du är intresserad av att sitta med.
Ta då kontakt med följande:


Valberedningen
Sammankallande

Katarina Funseth

katarina @ smcvasternorrland.se

Revisorer

Det är revisorerna som håller ett vakande öga på styrelsen.
   


Revisor

Carl Junker

carl @ smcvasternorrland.se

 
Revisor

Stefan Nilsson

stefan @ smcvasternorrland.se 

 

 

Postadress
SMC Västernorrland
C/o Gidlund
Högbacksvägen 11
891 42 Örnsköldsvik

Fakturaadress
SMC Västernorrland
C/o Marie Norberg
Spjutgatan 62
871 50 Härnösand

Plusgiro
94 42 33-6

Organisationsnummer
802420-4151