Instruktörer

Länets instruktörer:

 

Jonas Sjöström, Instruktör, ordforande@smcvasterbotten.se   070-204 12 02

Mattias Norlin, (Mct - Ansvarig), mct@smcvasterbotten.se      070-66 444 87

Niklas Lindgren, Instruktör, informator@smcvasterbotten.se

Anton Granstrom, Instruktör, antongranstrom@hotmail.com

Rasmus Hansson, Aspirant, razze0606@hotmail.com

 

 

Skulle du vara intresserad av att bli instruktör, hör av dig till Mattias eller Jonas.