SMC Västerbottens Årsmöte 2018

2017-09-20
Välkommen till Ansia camping, Lycksele. Lördag den 17 februari 2018

Program: Mötet startar kl. 13. Före det har de som vill möjlighet att äta lunch.

Middag och övernattning för de som önskar.

Motioner inlämnas senast 1 februari till: ovreback.tomas@gmail.com

Anmäl dig här!