Uppsamling Långfredagen

2019-04-10
Delar av SMC Värmland kommer samlas vid GMC på Gjuterigatan för gemensam avfärd till kortegen i Kristinehamn. Samling 09.00.