Remissvar TRV 2018

2018-09-18
SMC har skickat en remiss till Trafikverket angående ombyggnationen av RV63 där vägen Karlstad-Molkom ska byggas om till mötesfri landsväg.

Du kan läsa mer om den planerade ombyggnationen på Trafikverkets hemsida.
Det är Maria Nordqvist på SMC riks och Värmlands MCT Nils-Åke Ingemarsson som skickat ett remissvar till TRV.
Remissvaret finns här.