Påverka politiker!

2018-08-28
Ta chansen att påverka lokalt! Just nu kör SMC kampanjen Väg för alla för att försöka påverka politikerna i att se det smarta med att köra små och klimatsmarta tvåhjulingar istället för bilar.

Läs mer på Riks sida Påverka politiker.
Gå sedan in på vagforalla.se , klicka på Skicka frågor och klicka dig fram till din lokalpolitiker och fråga.