Välkommen till SMC Värmland

Nyheter


Triumph Invigning GMC

2018-11-12 GMC Karlstad inbjuder till invigning av sin nya Triumph avdelning och förhandsvisning av nya Triumph Scrambler 21/11. � L�s mer

Svar från Trafikverket om RV 63

2018-11-05 SMC Värmland har under hösten i ett remissvar om RV 63 bett Trafikverket att välja räcken som minskar skaderisken för motorcyklister, att installera dem minst 1,5 meter från vägen och att välja förlåtande sidoområden istället för sidoräcken. Trafikverket har nu svarat att detta inte har något att göra med vilken hastighet det är på vägen. SMC förvånas över att man inte är medvetna om att chanserna att överleva vid en krock mellan MC och räcke kan öka vid val och installation av räcken. � L�s mer

Knixenkät 2018

2018-09-18 Deltog du på en Knix-kurs i år eller hade du inte möjlighet att passa in det i schemat? Nu kan du hjälpa oss att utforma verksamheten till nästa år genom att svara på några (flervals)frågor i en enkät. � L�s mer

Remissvar TRV 2018

2018-09-18 SMC har skickat en remiss till Trafikverket angående ombyggnationen av RV63 där vägen Karlstad-Molkom ska byggas om till mötesfri landsväg. � L�s mer

Påverka politiker!

2018-08-28 Ta chansen att påverka lokalt! Just nu kör SMC kampanjen Väg för alla för att försöka påverka politikerna i att se det smarta med att köra små och klimatsmarta tvåhjulingar istället för bilar. � L�s mer

Mera grus

2018-06-26 Då är ytterligare två aktiviteter på grusunderlag antingen klara eller under färdigställande. Det blir ytterligare en Grus för nybörjare samt ett Grussafari. � L�s mer