Medlemsbladet NAVET

Detta blad är vårt primära sätt att nå ut till alla medlemmar inom distriktet och det distribueras som en bilaga till tidningen MC-Folket nummer 3 som utkommer i mitten på mars.

Hittills utgivna nummer kan du ladda ner som PDF-filer nedan.

Nr 1 2019

Nr 1 2018

Nr 1 2017

Nr 1 år 2016

Nr 1 år 2015

 

Nr 1 år 2014

 

 Nr 1 2013

 

 Nr 1 år 2012

 

 Nr 1 år 2011

 

 Nr 1 år 2010