Tider & priser mm.

Vi håller Rörken öppet för utbildning

 • Varje måndag 6 maj - 12 augusti kl 18.00-22.00. Anmälan mellan 17.00-18.00.

 • Varje söndag 18 augusti – 29 september kl 10.00-14.00. Anmälan mellan 09.00-10.00.

 • OBS! Ingen kurs söndag 15 september pga. Karttävling på Rörken.

 • 26 maj Tjejdag - specialdag bara för tjejer. kl 10.00-14.00. Anmälan mellan 09.00-10.00.

Deltagaravgiften för en vanlig Knix-kurs på Rörken är

 • 200 kr för medlem i SMC eller Östra Aros MCK (SMC medlemskap syns i systemet, men ej Östra Aros MCK medlemskap så var beredd att visa medlemskort eller kvitto på avgift)

 • 300 kr för övriga

 • Till och med 25 års ålder får du 100 kr ungdomsrabatt, gäller oavsett om du är medlem eller ej.

 • Förbokningsavgift 50:- tillkommer vid föranmälan.

 • Årskort ej medlem 3000 kr, medlem 2000 kr, samt ungdomsrabatt 1000 kr t.o.m. 25 års ålder. Läs mer om årskort här.

Du som är flitig besökare på Rörken kan spara pengar på olika sätt:

 • Gå med i SMC! Efter fyra körningar har du sparat mer än medlemsavgiften i SMC.

 • Årskort ej medlem 3000 kr, medlem 2000 kr, samt ungdomsrabatt 1000 kr t.o.m. 25 års ålder.