Dokument

På den här sidan publicerar vi olika dokument som berör SMC:s medlemmar i distriktet.

Ombyggnationer av väg 288 mellan Hov och Alunda
SMC Uppsala deltager i samråden angående ombyggnationerna av 288:an mellan Hov och Alunda.
Läsa de senaste protokollen från samrådsmöten, möte 2_10-04-15 och möte 3_10-04-28, mellan Trafikverket, SMC Uppsala, Alunda utvecklingsgrupp, Vectura, LRF Uppsala, Uppsala kommun, Länsstyrelsen och Östhammars kommun.

Väg 288 kurvan förbi Onsby
Informationsbrev maj 2010. Trafikverket arbetar för fullt med vägutredningen för väg 288 för att studera hur kurvan förbi Onsby kan förbättras.

SMC Uppsala har svarat på vägverkets förstudie väg 288, delen Gimo-Börstil
SMC Uppsalas remisssvar finns här.

SMC Uppsala har svarat på Vägverkets förstudie väg 288 Hov-Gimo
Vägverket har genomfört och publicerat en förstudie inför den planerade ombyggnationen av länsväg 288.
Den aktuella sträckan är mellan Hov och Gimo, vägverkets förstudie finns här: http://www.vv.se/vagarna/Vagprojekt/Uppsala-lan/Vag-288-Hov-Alunda/Dokument/.

SMC Uppsalas remisssvar finns här.

Planer på en trafikövningsplats vid Rörkens motorsportområde
Se förslaget från Vectura, fd Vägverket Konsult