Årsmöte

Årsmötet 2018 äger rum i Östra Aros klubbkåk i Stångby i Uppsala söndagen den 18 februari kl 17:00. Adressen är Stångby 1 Uppsala. Efter årsmötet bjuder vi på kaffe med fikabröd.

Som du säkert vet, har alla närvarande medlemmar en röst på SMC Uppsalas årsmöte och du är väldigt välkommen att vara med och påverka vår verksamhet.

SMC Uppsalas styrelse behöver alltid nya krafter som är med och hjälper till. Om du är intresserad av att hjälpa till med något i SMC Uppsalas styrelse eller på annat sätt, är du välkommen att kontakta valberedningen på valberedare1 at smcuppsala.se så snart som möjligt.

Om du har några synpunkter på nuvarande verksamhet (läs årets Verksamhetsberättelse och den föreslagna Verksamhetsinriktningen nedan), förslag till nya aktiviteter eller annat, kan du lämna in en motion till årsmötet.
Senast två veckor före mötet vill vi ha motionen för att den ska kunna tas upp på mötet.
Du skickar ditt förslag till info at smcuppsala.se eller per post till SMC Uppsala, Box 3057, 750 03 Uppsala.

Om du vill veta något om innehållet i ett äldre årsmötesprotokoll, hör av dig till sekreteraren.

Här nedan kommer årsmöteshandlingarna inför SMC Uppsalas distriktsårsmöte 2018 att publiceras i takt med att de blir färdiga. 

Årsmöteshandlingar 2018

Ladda ner den kompletta årsmötesluntan nedan, eller bara de bitar som behövs.
För miljöns skull, skriv inte ut luntan eller delar därav i onödan, utan använd de digitala versionerna på telefon eller surfplatta i stället! 

Adobe Reader för Android - Adobe Reader för iProdukter 

 1. Förstasidan
 2. Dagordning
 3. Verksamhetsberättelse
 4. Verksamhetsinriktning
 5. Bokslut 2017
  Balansrapport
  Resultatrapport
  Resultatbudget / Budgetförslag

Protokoll från årsmötet:

 1. Årsmötesprotokoll, underskrivet