Årsmöte

SMC Upsala Län har årsmöte söndagen den 15 mars 2020 kl 15:00.
Plats och lokal är i skrivande stund inte bestämd än!

Som du säkert vet, har alla närvarande medlemmar en röst på SMC Uppsalas årsmöte och du är väldigt välkommen att vara med och påverka vår verksamhet.

SMC Uppsalas styrelse behöver alltid nya krafter som är med och hjälper till. Om du är intresserad av att hjälpa till med något i SMC Uppsalas styrelse eller på annat sätt, är du välkommen att kontakta valberedningen på valberedning at smcuppsala.se så snart som möjligt.

Om du har några synpunkter på nuvarande verksamhet (läs årets Verksamhetsberättelse och den föreslagna Verksamhetsinriktningen nedan), förslag till nya aktiviteter eller annat, kan du lämna in en motion till årsmötet.
Senast två veckor före mötet vill vi ha motionen för att den ska kunna tas upp på mötet.
Du skickar ditt förslag till styrelsen at smcuppsala.se eller per post till SMC Uppsala, Stångby 1, 755 94 Uppsala.

Om du vill veta något om innehållet i ett äldre årsmötesprotokoll, hör av dig till sekreteraren.

Här nedan kommer årsmöteshandlingarna inför SMC Uppsalas distriktsårsmöte 2019 att publiceras i takt med att de blir färdiga. 

Årsmöteshandlingar 2020

Ladda ner den kompletta årsmötesluntan nedan, eller bara de bitar som behövs.
För miljöns skull, skriv inte ut luntan eller delar därav i onödan, utan använd de digitala versionerna på telefon eller surfplatta i stället! 

Adobe Reader för Android - Adobe Reader för iProdukter 

 1. Förstasidan
 2. Dagordning
 3. Verksamhetsberättelse
 4. Verksamhetsinriktning
 5. Bokslut 2018
  Balansrapport
  Resultatrapport
  Resultatbudget / Budgetförslag
 • Kompletta årsmötesluntan