Kallelse extra årsmöte

2017-05-04

Då SMC på årets Riksårsmöte kommer att anta nya stadgar för distriktsorganisationerna, bl. a. med nytt verksamhetsår, så har SMC Uppsala län beslutat att ha ett extra årsmöte onsdag den 17 maj kl. 18:30 i Östra Aros klubbkåk, för att anta de nya stadgarna. På årsmötet kommer vi också ha en punkt för kompletteringsval av styrelseledamöter och suppleanter, så är du intresserad av att vara med och hjälpa till så hör av dig: ordforande@smcuppsala.se.

 

Bilagt finns förslaget på nya stadgar som kommer att tas upp på årsmötet samt dagordningen för mötet.

Förslag_Distriktsstadgar.pdf

Dagordning 20170517.pdf