Viktigt/Ny på Gröndal

Tider

Priser

Bra att veta

KNIX Gröndal

Övningskörning:

Om du vill övningsköra ska din handledare vara närvarande hela tiden och ha uppsikt över körningen, samt deltaga i teoriavsnitten för att sedan kunna förmedla dessa till den som övningskör. 
Det är alltid handledaren som ansvarar för övningskörningen.
Övningskörningsavtal

Vi vill att du skriver övningskörningsavtalet ovan i förväg och har med till inskrivningen så att vi kan anteckna det.

Bokning av alla platser i varje grupp:

Bokningen görs på vår bokningswebb boka.smcsodermanland.se

Besiktningen öppnar 12:30 och kursen är klar ca 17:30.

Om du inte föranmäler dig, får du deltagarplats i mån av ej förbokade platser. upp till 55 platser är förbokningsbara. Inskrivningen öppnar 12.30 och stänger 12.50.
Innan inskrivningen ska du ha genomfört besiktningen.

Kursavgiften är 400:- för SMC-medlem och 500:- för Ej SMC-medlem och betalas in på pg 169094-0, avgiften ska vara oss tillhanda senast 7 dag efter anm, märk din betalning med din bokningskod. Anmälningsavgiften betalas inte tillbaka vid utebliven ankomst.
Anmälningar med mindre än 7 dagar kvar skall betalas direkt.
OBS!
Du måste vara vid inskrivningen senast 12:30 och kvittera ut din plats. Annars måste vi låta platsen gå vidare till de som väntar i kön.

Kiosk:

Kiosk finns vid inskrivningen och erbjuder ett begränsat utbud av varor, obs endast Swish i kiosken.
Grupper:

Vi delar in alla i följande fyra grupper

Omkörningsregler för respektive grupp:
 GRÖN/Grupp 1:
Långsam/nybörjare - första gången på motorbana. Omkörning endast tillåten på raksträcka 1 efter depåutfarten.

 GUL/Grupp 2:
Lite snabbare än grön - erfarenhet av motorbana. Omkörning endast tillåten på raksträcka 1 och 2 efter depåutfarten.

 SPORT BLÅ/Grupp 3:
”något långsammare” - God erfarenhet av bankörning i allmänhet och Gröndal i synnerhet.
Körning i denna grupp skall betraktas som övning av tidigare inlärda färdigheter med körning på liten motorbana men med nära nog samma regler som de två kursgrupperna Grön och Gul. Gruppen är tänkt för sporthojar, mindre touringhojar, motarder och hojar typ Streetfighters. Fri omkörning utom i ingång till kurva.

 SPORT RÖD/Grupp 4: ”något snabbare” - God erfarenhet av bankörning i allmänhet och Gröndal i synnerhet.
Körning i denna grupp skall betraktas som övning av tidigare inlärda färdigheter med körning på liten motorbana men med nära nog samma regler som de två kursgrupperna Grön och Gul. Gruppen är tänkt för sporthojar, mindre touringhojar, motarder och hojar typ Streetfighters. Fri omkörning utom i ingång till kurva.

Visa alltid hänsyn vid omkörning! Det är den som blir omkörd som avgör om det var säkert/tryggt!

Flaggor som kommer användas under kursen:


 
Målflagga - Passet är slut och ALLA kör in i depån
(Omkörningsförbud råder)


 
Varningsflagga - Uppvärmningsvarv.
(Omkörningsförbud råder)


Stoppflagga - Olycka på banan.
(Omkörningsförbud råder, fullfölj varvet och ALLA kör in i depån)


Kontaktflagga - Kontakt sökes med utpekad.
(Den som blir utpekad kör in i depån. Vid tveksamhet kör ALLA utpekade in i depån)
Det ÄR tillåtet att köra om!


Bullerflagga - Fungerar på samma sätt som kontaktflaggan.
Splitta klungan och gasa mindre.
Behöver inte åka in i depån. Det ÄR tillåtet att köra om.

Personlig Feedback
Du får alltid feedback på hur körningen i gruppen fungerat. Vill du ha ännu mer personlig feedback på just din körning, var inte rädd för att fråga din instruktör om det.

Kursutvärdering
Efter varje KNIX-körning får du ett mail med en länk i till en kursutvärdering av dagen.
Vi vill gärna få dina synpunkter på kursen så att vi kan bli bättre.
Det är frivilligt vilka uppgifter du vill svara på och du är helt anonym.

Komma tillbaka
Knix kör man ofta flera gånger under säsongen. Välkommen tillbaka!

 Feedback KNIX