Funktionärer

(Instruktörer/Aspiranter/Resurser)

Vår funktionärsstruktur

AI   Avancerad instruktör
AIA Avancerad instruktörsAspirant
GI  Grundinstruktör
GIA GrundinstruktörsAspirant
Resurs Resurs vid all typ av fortbildning

Resurs
Resurs vid all typ av fortbildning
Resurser kallar vi de viktiga personer som ser till att allting runt omkring våra aktiviteter fungerar te.x inskrivningen, fiket eller depå-jobbet.
Utan resurserna kan inte instruktörerna jobba. Det finns ingen formell utbildning för att bli resurs utan man får utbildning löpande när man anmäler sitt intresse. Det behövs ALLTID resurspersoner.

Vi fyller gärna på med fler resurspersoner. Om du tror att det skulle vara kul (vilket det ÄR) så är du varmt välkommen att anmäla dig till Träningsledaren på plats på Gröndal eller maila till mctsmcsodermanland.se
Du behöver inte ha några formella förkunskaper - vi ser till att du får det.

 

Grundkursinstruktörer (GI)
Jobbar normalt inom distriktet med grundkurser och KNIXkörningar.
En GI har genomfört en centralt administrerad grundutbildning och har även utbildning i L-ABC & HLR.
Den GI som har ett speciellt intresse kan arrangera specialkurser inom grus, custom etc. Ofta skaffar sig en GI lite extra utbildning inom KNIXområdet och kan därmed även fungera som instruktör vid KNIXkörning på gokartbana. En GI jobbar utifrån dokumenten ”Full kontroll” och ”Grundkurs klass 1-6, Råd & riktlinjer”

Avancerad instruktör (AI)
Jobbar vanligtvis på stor motorbana samt KNIX och har genomgått en speciell utbildning och därefter blivit godkänd vid en särskild en-dags examination.
En AI jobbar utifrån dokumentet Råd & Riktlinjer, och ska även ha en godkänd utbildning i L-ABC & HLR.
Aspirant är någon som är under utbildning. Det finns två typer av aspiranter, GI-Aspirant (GIA) eller AI-Aspirant (AIA).
GIA får sin formella utbildning genom en central kurs som hålls varje höst. Före den kursen bör GIA även ha deltagit som aspirant i distriktets verksamhet.
AIA ska genomgå samtliga steg 1-4 i SMCs stegutbildning och kan därefter deltaga som aspirant på storbane- och KNIXkurser.
En aspirant har inte ansvar för kursdeltagare utan deltager som åskådare/medhjälpare och studerar hur instruktören arbetar.
I vårt distrikt kan aspiranten välja en egen mentor bland de instruktörer som anmält intresse att hjälpa till. Via mentorn kan aspiranten få extra hjälp och svar på olika frågor.
Aspiranten betalar själv sin utbildning och erhåller inte någon ersättning under utbildningen.

Allmänt
SMC har idag cirka 450 MC-instruktörer, som jobbar över hela Sverige med olika typer av fortbildningar såsom grundutbildningar, sporthojs-kurser, broms- och kurvkurser, gruskurser, tjejkurser, etc. MC-instruktörerna jobbar under distriktsorganisationerna.
Intresserade instruktörskandidater kan ta kontakt med distriktets instruktörsansvariga - MCT, som oftast sitter i distriktets styrelse. Man skall vara en erfaren och duktig motorcyklist, som har kapacitet att värdera andras körning och ha förmåga att lära ut. Att kunna köra fort är inte en viktig parameter.

 

Hur blir man funktionär/resurs?
De som har intresse av att hjälpa till vid distriktets fortbildningar, men inte vill bli instruktör, kan anmäla sitt intresse till distriktets MCT-ansvarige. Alla behöver inte bli instruktörer och det är resurserna som gör att fortbildningsdagen fungerar. Det enda man behöver är ett glatt humör och en vilja att göra dagen så bra som möjligt för våra deltagare.

Känner du för att vara den viktigaste personen vid våra fortbildningar, enligt ovanstående, hör av dig till mctsmcsodermanland.se


Hur blir man aspirant?

Kontakta den som är MCT-ansvarig i ditt distrikt. Bedöms det att du har den kunskap som krävs, får du göra ett praktiskt prov under sommaren. Klarar du detta är det sedan teoriläsning hemma på hösten inför en teorikurs under vintern. Praktisk utbildning är oftast under våren.
SMC utbildar inte instruktörs kandidater att köra MC - det ska man kunna innan, SMC lär dem att bli MC-instruktörer. SMCs instruktörer jobbar i princip ideellt och får endast delvis kostnadsersättning.”

Känner du för att utbilda/instruera motorcyklister både teoretiskt och praktiskt i körteknik och trafiksäkerhet, enligt ovanstående, hör av dig till
mctsmcsodermanland.se