Styrelsen

Här hittar du kontaktuppgifter till styrelsen.

På grund av spamrisk så kan du inte klicka på våra mailadresser utan du får kopiera dem eller skriva av.  

Ordförande

Cecilia von Hausswolff   Ordförande/Distriktsinformatör
ordforande  smcsodermanland.se

Tel: 070-752 29 79 
 

 

  Robin Ludvigsson  Vice ordförande

vice.ordforande  smcsodermanland.se

   
 

Regina Sjödin Kassör

kassor  smcsodermanland.se

   
 

Anna Runasrdotter Sekreterare

sekreterare  smcsodermanland.se

   
 

Björn Koefoed Ledamot/Vice sekreterare

smcsodermanland.se

   
Tomas Eriksson

Tomas Eriksson Ledamot

tomas.erikssonsmcsodermanland.se

   
 

Jerry von Hausswolff MCT

mct  smcsodermanland.se 

   
 Cecilia von Hauswolff

Cecilia von Hausswolff
Distriktsinformatör

cecilia  smcsodermanland.se

   
 

Pelle Blomgren Suppleant

pelle.blomgrensmcsodermanland.se

 

 

 

Andrea Hudatzky Suppleant

andrea.hudatzkysmcsodermanland.se

 

 

   
 Kim Seppälä

Kim Seppälä Suppleant

kim.seppala  smcsodermanland.se

   
 

Jan Stegman Suppleant

Jan.stegman  smcsodermanland.se

 

   
 

Dennis Lindblom Suppleant/webbmaster

dennis.lindblom  smcsodermanland.se

 

 

   
 

Anton Sikström Revisor

revisorer  smcsodermanland.se

 

   
 Kassör

Ulf Posse Revisor

revisorer  smcsodermanland.se

 

 

   
 

Jerry von Hausswolff Valberedning

valberedning  smcsodermanland.se

   
 

Linus Andersson Valberedning

valberedning  smcsodermanland.se