SMC Södermanlands distriktsstadgar

SMC Södermanlands stadgar antas vid SMC Södermanlands årsmöte dit alla medlemmar är välkomna.

Stadgarna antogs vid extra årsmöte den 19 augusti 2018