Motorcyklar tillåtna i bussfiler

2018-06-27
Förra veckan dök det upp bilder från Eskilstuna som visade att det är tillåtet att köra motorcykel i bussfiler där. SMC kontaktade kommunen som berättade att inspirationen kommer från Stockholm där MC fått använda vissa bussfiler sedan tidigt 1980-tal. Man ser endast fördelar med att motorcyklar får använda kollektivkörfälten tillsammans med buss i linjetrafik, taxi och färdtjänst. En stor applåd för Eskilstuna kommun och det kloka beslutet!

SMC talade med trafikingenjör kent Andersson i Eskilstuna kommun. Han berättade att från början var filerna rena kollektivkörfält. Då klagade färdtjänstförarna varpå kommunen anståg att då bör man även tillåta övriga taxibilar. Man ansåg också att om både taxi och färdtjänst tilläts vore det löjligt att inte ta med även motorcyklar, vilket kommunens samarbetsgrupp kring trafikregler köpte.

Detta godkändes 2016-11-17.  Enda undantaget för MC från att använda kollektivkörfälten är en högersväng från Torshällavägen in på Västergatan. Anledningen till att inte färdtjänst, taxi och MC tillåts i den ”smitvägen” förbi cirkulationen är den underligt utformade anslutningen till Västergatan där trafikanter som kör ordinarie väg genom cirkulationsplatsen har väldigt svårt att upptäcka fordon som kommer i kollektivkörfältet. 

Av någon anledning har MC-delen fallit bort på vägen till RDT (den rikstäckande databasen för trafikregler), Detta har kommunen nu åtgärdat så att motorcyklar i bussfiler är tillåtet även formellt. Föreskrifterna är på väg till Transportstyrelsen och börjar gälla 2 juli. 

 Just nu ligger kommunen i startgroparna för att bygga nästa etapp av kollektivkörfält, Västergatan, bron över Eskilstunaån. Dessvärre så är bredden (och dispositionen av körfälten) sådan att där kan körfältet endast placeras i vägmitt. Därför kommer den bussfilen inte att öppnas för MC. 

En stor applåd för Eskilstuna kommun!


En ny skylt som gläder många i Eskilstuna kommun!

Föreskrifterna det handlar om är dessa: 
0484-2018-061
0484-2018-062
0484-2018-063
0484-2018-064
0484-2018-065