Mel’s drive-in

24/5 2014 MC-TUR till Mel’s drive-in utanför Enköping. Via Björsund och Strängnäs vidare till Enköping därefter upp till Fjärdhundra och Mel’s Place. ”En annorlunda träffpunkt för oss som gillar 50-talet”