Hur blir man instruktör (AI - Avancerad Instruktör)

SMC har alltid ett behov av nya Avancerade Instruktörer (AI) för att fylla leden bl.a på grund av det ökade kursutbudet och att instruktörer slutar. SMC söker ett brett spektra av instruktörer med många olika personligheter och bakgrund. Det vanligaste sättet att värva nya AI är att befintliga AI tillfrågar en deltagare som de bedömer ha förutsättningarna att klara examinationskraven beskrivna nedan.

Grundkraven är att du gått alla fyra steg som vi erbjuder inom SMC School.

I detta första steg i står instruktörsaspiranten AIA, själv för kostnaderna, följande examinationssteg går aspiranten med kostnadsfritt.

Instruktörsaspiranten får börja med att följa en Avancerad instruktör för att praktisera, och tilldelas uppgifter för att testa deras förmåga som instruktör. Om instruktören bedömer att aspiranten har förutsättningar att bli en bra instruktör tar han kontakt med en examinator.

Examinationsförfarande

När instruktörsaspiranten har avklarat första delen som AIA och varit med tillräckligt mycket som AIA tar en examinator vid. Be din kontaktperson ute på kurserna anmäla dig till aspirantansvarig för examination. Examinatorn bokas upp och aspiranten anmäler sig som vanligt som AIA till en vanlig kursdag, där instruktörsaspiranten får genomgå följande tre moment för att bedöma om de klarar dessa i linje med examinationskraven beskrivna nedan.

Vid examination kommer du som aspirant att ta hand om en egen grupp med vägledning av en examinator.

1. Examinatorn följer gruppen på övningsområdet och åker med 
instruktörsaspiranten och bedömer dennes körtekniska kunskap. 
Examinatorn ställer frågor angående körteknik och dennes sätt att hantera motorcykeln på övningsområdet

2. Den presumtiva instruktören får i uppgift att hålla övningarna i det steg denna har blivit tilldelad i kursen inför deltagare med allt från teori, instruktion och feedback.

3. Examinatorn ställer kontrollfrågor enligt Råd & Riktlinjer

Examinationskrav

För att bli godkänd som Avancerad instruktör skall instruktörsaspiranten visa prov på att;

 • har goda teoretiska kunskaper och körteknik samt ha en god
  uppfattning om sin egen körning och kan motivera varför de hanterar sin motorcykel som de gör

 • kan instruera deltagarna på övningsområdet i hastigheter som normalt
  förekommer på SMC:s kurser

 • har god självkännedom, riskmedvetenhet och attityd

 • har nödvändiga kunskaper inom ledarskap och pedagogik för att kunna
  leda och hålla i teorigenomgångar med deltagargrupper

 • har förmåga att se vad deltagaren bör förändra för att förbättra sin teknik

 • har läst och har god förståelse för Sporthojskurs, Råd & Riktlinjer

 • har förståelse för att alla SMC:s instruktörer också har förpliktelse att
  vara aktiva med att skapa riskmedvetenhet och självinsikt på dom forum på Internet
  där motorcyklisterna finns 

 • Den viktigaste punkten är att du är en god kamrat och hjälper och stöttar dina instruktörskompisar.

 

Är du intresserad och/eller vill ha mer information så skicka ett mejl till Aspirantansvarig så tar vi kontakt med dig.

Vi stödjer BKK-körningar i Skåne