Styrelsen i SMC Skåne

Följande personer sitter med i Styrelsen eller har ett uppdrag av SMC Skåne.

(2018-03-11 - 2019-xx-xx)

Ordförande
Per-Erik Lögdberg
ordforande@smcskane.org
0705-335105

 


Vice ordförande
Ingrid Salmon Norén
viceordforande@smcskane.org


Kassör
Vakant/Extern tjänst
kassoren@smcskane.org


Sekreterare/ Webmaster
Jan-Erik Jeppsson
sekreterare@smcskane.org
webmaster@smcskane.org 


Vice sekreterare/Informatör
Stefan Gangefors
informator@smcskane.org

 

Ledamot/Vägspanare
Bengt Bengtsson
vagspanare@smcskane.org

Ledamot
Mia Persson

Mia Persson

Suppleant
Jan Norén

 

Suppleant
Sune Wernersson

Suppleant
Annika Persson

Annika Persson

Ansvarig för internutbildning
Johan Nordh


Johan Nordh

Ansvarig för Schoolverksamhet
John Jörgensen

John Jörgensson

 Valberedningen  Valberedningen har till uppgift att
hitta personer som vill/kan sitta med i SMC Skånes styrelse.
Har Du något förslag eller kanske
Du är intresserad av att sitta med.
Ta då kontakt med nedanstånde:

Ansvarig for TOG
Bengt "Rost" Ohlsson
bengtolsson-bmw @ telia.com


Bengt

Monika Mikaelsson


Revisorer

Det är revisorerna som håller ett vakande öga på styrelsen.
De ser till att allt går rätt till.
   

Per-Göran Eriksson
Broby

pelle @ smcskane.org


Peter Svensson
Kristianstad


Till toppen

0705- 33 51 05