Styrelsen i SMC Skåne

Följande personer sitter med i Styrelsen eller har ett uppdrag av SMC Skåne.


Ordförande
Ingrid Salmon Norén 
ordforande@smcskane.org

 

Ordförande

Vice ordförande
Mia Persson
viceordforande@smcskane.org

Mia Persson

Kassör
Extern tjänst
kassoren@smcskane.org


Sekreterare
Rolf Malmberg
sekreterare@smcskane.org

Rolf Malmberg

Informatör
Stefan Gangefors
informator@smcskane.org

 

Ledamot
Bo-Göran Hansen


Ledamot
Susan Modig


Susan Modig

Suppleant
Jan Norén

 

Suppleant
Bengt Bengtsson


Bengt Bengtsson

Suppleant/Webmaster/V. Sekr
Jan-Erik Jeppsson

Jan-Erik Jeppsson
Suppleant
Ann-SofieHansson
 

Suppleant
John Glennander


Ansvarig för Schoolverksamhet
VakantValberedningen
Valberedningen har till uppgift att hitta personer som vill/kan sitta med i SMC Skånes styrelse.
Har du något förslag eller kanske du är intresserad av att sitta med.
Ta då kontakt med nedanstånde:

Ansvarig for TOG/Valberedning
Bengt "Rost" Ohlsson
bengtolsson-bmw @ telia.com


Bengt

Valberedning
Stig Arnesen


Stig
Revisorer
Det är revisorerna som håller ett vakande öga på styrelsen och ser till att allt går rätt till.
   

Per-Göran Eriksson
Broby

pelle @ smcskane.org
Per-Göran Eriksson

Peter Svensson
Kristianstad


Till toppen

0705- 33 51 05