Styrelsen i SMC Skåne

Följande personer sitter med i Styrelsen eller har ett uppdrag av SMC Skåne.

20-03-01 - 2020-xx-xx)

Ordförande
Ingrid Salmon Norén 
ordforande@smcskane.org

 

Ordförande

Vice ordförande
Per-Erik Lögdberg
viceordforande@smcskane.org

Viceordförande

Kassör
Extern tjänst
kassoren@smcskane.org


Sekreterare/ Webmaster
Jan-Erik Jeppsson
sekreterare@smcskane.org


Vice sekreterare/Informatör
Stefan Gangefors
informator@smcskane.org

 

Ledamot/Vägspanare
Bengt Bengtsson
vagspanare@smcskane.org

Ledamot
Mia Persson

Mia Persson

Suppleant
Jan Norén

 

Suppleant
Nathalie Wilhelmsson

Nathalie Wilhelmsson

Suppleant


Suppleant
Susanne Modig

Susanne

Ansvarig för internutbildning
Johan Nordh


Johan Nordh

Ansvarig för Schoolverksamhet
VakantValberedningen
Valberedningen har till uppgift att hitta personer som vill/kan sitta med i SMC Skånes styrelse.
Har du något förslag eller kanske du är intresserad av att sitta med.
Ta då kontakt med nedanstånde:

Ansvarig for TOG/Valberedning
Bengt "Rost" Ohlsson
bengtolsson-bmw @ telia.com


Bengt

Valberedning
Stig Arnesen


Stig
Revisorer
Det är revisorerna som håller ett vakande öga på styrelsen och ser till att allt går rätt till.
   

Per-Göran Eriksson
Broby

pelle @ smcskane.org
Per-Göran Eriksson

Peter Svensson
Kristianstad


Till toppen

0705- 33 51 05