Världens dyraste MC-parkering i Malmö!

2018-04-28
Som en blixt från klar himmel fick SMC Skåne veta att Malmö stad infört världens dyraste avgift för att parkera motorcyklar och moped klass I i staden. Avgiften för att stå i delad ruta kostar upp till 25 kronor per timme. Motorcyklar och mopeder betalar samma avgift som bil. Vi jagar nu kommunens tjänstemän för att hitta underlaget till beslutet. Vi söker också motorcyklister som vill engagera sig i frågan. Vi måste försöka få kommunens politiker och tjänstemän att förstå skillnaden på en MC/moped och en personbil.

SMC-medlemmar har hört av sig sedan de upptäckt att MC-parkeringar i Malmö stad tagits bort och att avgift införts på MC-parkeringarna med upp till 25 kronor per timme i delad ruta! Avgiften är samma för varje motorcykel och moped i delad ruta som för en bil som parkerar ensam i en ruta. Fem motorcyklar/mopeder i en ruta betalar alltså 500 % mer än en bil på motsvarande yta.

Det betyder samtidigt kraftigt ökade kostnader för de som pendlar med MC och moped. Utan någon förvarning, utan utredning och konsekvensanalys inför kommunen en månatlig kostnad på nästan 5000 kronor i månaden för arbetspendling om man kör MC och moped klass I och måste parkera på en av Malmö stads P-rutor. SMC Skåne har frågat kommunen och fått ett svarsmail från Malmö stad:
"Gatukontoret har i samband med den politiskt beslutade översynen av enhetliga parkeringstaxor i centrala Malmö, också sett över MC-platserna. Avgift för parkering är inte satt utifrån storlek på fordonet. Avgift används för att reglera trafiken. Konsekvens: En parkeringsplats med avgift har en bättre omsättning och alltså tillgänglighet, vilket gynnar både trafikant och handel, oavsett storleken på fordonet. Kommunen hänvisar till hemsidan, "

SMC Skåne har bett att få ta del av beslutsunderlaget avseende att lägga samma taxa på MC/moped klass I som för bil. Vi återkommer med med mer information då vi fått detta. 

Stor förändring på synen på MC och moped klass I i parkeringsstrategier
Sedan SMC Skåne fick kännedom om detta har vi börjat rota bland kommunens handlingar. 2010 utgav man en Parkeringsstrategi som innehöll en sida som beskrev behov av parkering för MC och moped (se sid 27). Malmö stad beskrev hur antalet motorcyklar och mopeder fördubblats och att det fanns ett behov att parkera dessa fordon.

Men, någonting har förändrats radikalt i synen på MC och moped och deras behov av P-platser sedan 2010. I förslag till Parkeringspolicy från januari 2018 har det som rör MC/moped kokats ner till några rader:
"Det är svårt att ange bestämda parkeringstal för motorcyklar, mopeder och andra motorfordon. Särskild utredning kan därför behövas. Som för alla andra färdmedel är det fastighetsägaren som ansvarar för att lösa parkeringen för fastighetens användning."

Malmö stad bryr sig alltså inte om att utreda behovet. Man har inte haft någon kontakt med SMC Skåne. Man har inte gjort någon konskevensutredning av vad det innebär att ta bort parkeringar för MC och moped. Man har inte utrett om det finns behov att införa en P-avgift om 25 kronor/timme för att reglera trafiken.  Man har inte utrett konsekvenserna för brukarna då man inför en avgift på 25 kronor per timme. Målet är enligt svaret från Malmö stad  verkar helt enkelt vara att man inte ska parkera sitt fordon. 

Fler skräckexempel i Skåne
I Lund kostar det sedan något år 22 kronor per timme att parkera en MC/moped i delad ruta. SMC Skåne har svårt att förstå varför just skånska kommuner väljer att ha världens högsta taxor för MC och moped när dessa är smarta fordon som bidrar till minskad trängsel och ökad framkomlighet. Med vårt klimat är det möjligt att pendla nästan året om på MC och moped. Det är helt osannolikt att det är gratis att parkera i storstäder som Rom, London, Paris och New York medan man ska betalar 250 kr/dag i Malmö och Lund.

Vill du hjälpa SMC Skåne att driva P-frågan?
SMC Skåne behöver hjälp att driva P-frågan, både att uppvakta politiker och träffa kommuntjänstemän. Det handlar Malmö och Lund. Sedan kan du faktiskt P-avgifter bli aktuellt i flera kommuner! 

Vill du vara med och försöka påverka detta, hör av dig till  ordförande Per-Erik Lögdberg, e-post: , telefon: 0705-335105

Om jag parkerar MC/moped i vanlig ruta- vad gäller då? 
Många MC- och mopedägare är förbannade och frågar om vad som händer då en MC/moped ställer sig i en ruta avsedd för alla fordon. Det är givetvis tillåtet - så länge det inte finns en tilläggsskylt bil - men då måste varje fordon betala. Det finns därför ingen anledning att  tränga ihop mer än en MC/moped i varje ruta även om det finns plats. 

Så här säger SKL.  till kommunerna: "När markeringen för uppställningsplats (M24) används i anslutning till avgiftsbelagd parkering, finns det en uppfattning om att parkeringsavgift endast behöver betalas för ett av fordonen som parkeras i rutan. Detta stämmer inte utan avgift måste betalas för alla fordon som parkeras. P-avgiften har ett reglerande syfte och omfattar därför alla fordon."

Malmö kommun, förslag till parkeringspolicy 2018

Malmö kommun, Parkeringspolicy och parkeringsnorm 2010

Vad kostar det att parkera en MC och moped klass I i Malmö?  
Samma avgift gäller för alla fordon i respektive område. Ingen skillnad på MC och moped klass I även om de upptar mindre plats än en personbil. 
Samma avgift gäller för alla fordon i respektive område. Ingen skillnad på MC och moped klass I även om de upptar mindre plats än en personbil. 

 


Det handlar inte om att en MC och moped upptar mindre plats - alla ska betala samma avgift i Malmö och Lund. Det betyder att kommunen tjänar mångdubbelt mer om motorcyklar och mopeder delar på en ruta jämfört med om de ställer sig en och en per ruta. 

 


Fordonet till vänster i bild är en moped klass I. Den ska alltså betala upp till 25 kronor per timme för att parkeras i Malmö och  upp till 22 kronor per timme i Lund. Ett smart sätt att minska trängsel och öka framkomligheten? Knappast. Istället kommer många att skruva av registreringsskylten - vilket leder till fordon på GCM-vägar, kan leda till fler oregistrerade och oförsäkrade fordon.