SMCs gruskurser certifieras

2019-09-17
För att öka kompetensen och garantera kvaliteten genomförde SMC utbildning/examinering av nya grusinstruktörer samt certifiering av SMC Gruskurser den 29/8 tom 1/9.
  

Torsdag kväll, 29/8 träffades ett gäng SMC instruktörer/aspiranter för Grus-teoretisk kurshelg i Kristianstad. Första kvällen ägnades åt teori och detta följdes upp med praktiska övningar på fredag kväll vid gamla A3 i Norra Åsum och detta fortsatte sedan på lördagen. 

  

Teorin och övningarna bestod av de moment som vi lär ut, går igenom och övar på med våra deltagare på SMC Skånes gruskurser. Det visade sig att det upplägg vi haft och har i SMC Skåne stämmer väl så bra överens med det som vi alla i hela SMC ska göra på våra gruskurser. Detta innebar förstås en del överinlärning, men som instruktör ska man behärska och kunna visa de moment som deltagarna ska utföra/lära på våra kurser. 

Vissa av de blivande grusinstruktörerna hade bra med träningsvärk på söndagen. 

  

Vädret var gynnsamt för mc-körning under fredagen. Lördagen bjöd på VARMT väder, runt 27-28 grader. Mycket skratt, kul och lärorikt, nyttigt och bra. Envishet att inte ge sig var framträdande. ”Det SKA gå” hördes lite överallt. Svetten var ymnig. 

  

På söndagen, 1/9, var det så dags för ”kurs på riktigt” dvs med deltagare. 

Gruskurs Nivå 1 på Sösdala MK’s anläggning i Sandåkra med Per-Erik Lögdberg som kursledare, Anders Ljungqvist som assisterande kursledare samt övriga som instruktörer. 

16 kursdeltagare ”grillades enligt konstens alla regler” på grusplanen och en drygt timslång runda på Nävlingeåsens grusvägar, där de nyinlärda färdigheterna skulle appliceras, fick avsluta dagen. 

  

Dessutom var det certifiering av SMC Gruskurser. Från Tyskland kom två representanter, Frau Brachwitz och Herr Ruttke, från certifieringsorganisationen samt Jesper Christensen (SMC Generalsekreterare) och Staffan Nordin (Utbildningsansvarig SMC Riks) 

  

Deltagare/grusaspiranter var från:

SMC Skåne: Pia Svensson, Roosmarijn Dommisse, Olof Aldin, Johan Nordh, Stefan Gangefors och Per-Erik Lögdberg


SMC Halland:
Patric Allden

SMC Jönköping:
Dennis Nilsson

SMC Blekinge: Magnus Vigerlöf och Jörgen Wall.


Samtliga blev examinerade/godkända. 

  

Muntligt besked blev också att gästerna från Tyskland godkände/certifierade vår Gruskursverksamhet!  Kul! 

  

Stort tack till Anders Ljungqvist från SMC Uppsala (kursledare och examinator) som lärde oss allt han kan, till Tina ”Meltrock” som fotograferade och till övriga som deltog i begivenheterna.

Gruskurs

 

Gruskurs

 

Gruskurs