Öppet brev till Malmö och Lund: slopa parkeringsavgiften under Corona krisen

2020-04-16
Corona eller covid-19 har tagit ett hårt grepp i många länder och alla gör sitt bästa för att dämpa smittspridningen. Motorcyklister och mopeder är en del av lösningen. Genom att åka motorcykel och att undvika kollektivtrafiken bidrar man till en minskad smittspridning. Det är dock förhållandevis dyrt att parkera sitt fordon när man ska pendla med den till och från jobbet eller när man kör för att hjälpa andra som tillhör riskgrupperna. SMC Skåne har därför föreslagit både Malmö stad och Lunds kommun att slopa parkeringsavgiften under krisen. Läs brevet i sin helhet!

Hej!

Covid-19 eller Coronakrisen har tagit grepp om hela världen. Nyheterna visar ny statistik varje timme ochvarje dag presenterar något land nya åtgärder och nya restriktioner. I Italien och Spanien har sjukvårdenkollapsat och tillsammans med Frankrike har man från myndigheternas och regeringens sida beslutat omatt stänga av hela landet och i princip beslutat om att låsa in sin egen befolkning. Victor Orban har iUngern tagit ett steg till och kan styra landet numera via dekret.

Sverige har valt en annan väg och statsministern och den röd-gröna regeringen han leder appelerar tillsunt förnunft och eget ansvar. Stockholm har redan drabbats hårt av krisen och står för nästan hälften avalla sjukdomsfall. Skåne klarar sig väl och har genomfört många viktiga åtgärder i god tid. Låt ossfortsätta med det!

Motorcyklister och mopedister kan och vill vara en del lösningen för att dämpa smittspridningen. Mångaanvänder sina tvåhjuliga motorfordon i storstadsregionerna för att enkelt kunna pendla till och från sinaarbetsplatser framförallt i Skåne där befolkningen bor tätare och klimatet är mildare jämfört mednordligare landskap.Att köra motorcykel bidrar till en ännu lägre smittspridning. Runtom i landet har motorcyklister börjat att ställa upp för de äldre och sjuka för att ombesörja mathandlingen och det finnsmer man skulle kunna göra exempelvis hjälpa sjukvården. Häromdagen ställde även Yamaha somtillverkare upp och donerade 30 motorcyklar till vårdpersonalen för att göra det enklare att ta sig till ochfrån sina viktiga uppdrag under dessa tider.

Men för att kunna göra ännu mer behövs det hjälp från politikernas och tjänstemännens sida. Att pendlatill och från arbetet, att hjälpa de äldre och andra personer i riskgrupperna i våra större städer kan bli dyrti längden om man behöver betala för en parkeringsbiljett vid varje tillfälle man ställer av hojen.

Vårt förslag är därför: Slopa parkeringsavgiften för MC och moped klass I i Malmö och i Lund under dentid Covid-19 härjar i Sverige! Gör det enklare även för tvåhjuliga motorfordon att bidra till att Skåneklarar sig bättre genom den här krisen. I Helsingborg är det redan gratis att parkera sitt tvåhjuliga fordon.

Låt oss samarbeta i hela Skåne!