Lunds kommun lyssnade på motorcyklisternas varningar.

2020-06-19
Så tidigt som MC mässan i år ägde rum hörde en MC-handlare av sig till SMC och bad om hjälp. Allt fler som skulle provköra hans motorcyklar ramlade omkull i en och samma rondell. Det svaret som han fick av kommunen var som vanligt: Vägen är utformad enligt standardkrav och det kan inte läggas kommunen som väghållare till last.

Så tidigt som MC mässan i år ägde rum hörde en MC-handlare av sig till SMC och bad om hjälp. Allt fler som skulle provköra hans motorcyklar ramlade omkull i en och samma rondell. Det svaret som han fick av kommunen var som vanligt: Vägen är utformad enligt standardkrav och det kan inte läggas kommunen som väghållare till last. 

SMC pratade med både Lunds kommun och berörd MC-handlare för att förmedla. Informationen man fick från kommunens sida var dock att det bara var motorcyklisterna som hörde av sig och att man misstänkte att för höga hastigheter ligger till grund för olyckorna. 

Veckorna löpte på och vinter blev vår, men efter samtal med ansvarig trafikingenjör togs problemet upp igen och en friktionsmätning genomfördes. Resultatet efter friktionsmätningen i rondellen vid Trafikplats Råby visade att värdena var strax under riktvärden för friktion i de skarpa kurvorna. Därför har kommunen ”alla tillfarter till cirkulationen skyltat temporärt med ”hal vägbana”. Kommunen beställde omgående åtgärder för att rugga upp ytan, men eftersom det även var spårbildning och ojämnt kommer kommunen att fräsa bort ett lager och lägga dit en beläggning med något grövre stenfraktion. Dessa arbeten kommer att göras under augusti 2020.”

Sveriges MotorCyklister och SMC Skåne tackar Lunds kommun och ansvariga tjänstemän för samarbetet i ärendet och för att man tog motorcyklisternas varning på allvar. I övrigt kan vi också meddela våra medlemmar att det har förts konstruktiva samtal med kommunen i andra Mc-relaterade frågor och vi ser fram emot ett fortsatt konstruktivt arbete i kommunen.