Kan vi göra något åt P-avgifterna i Malmö?

2018-05-03
När SMC börjat rota i frågan står det klart att Tekniska nämnden i Malmö stad fattat beslut om att införa världens högsta avgifter för att parkera MC och moped. Detta har det gjort utan någon analys, utan en inventering av hur MC-parkeringarna används och utan en konsekvensutredning för brukarna. Vi har börjat uppvaktningen och nu vill vi ha din hjälp att uppvakta politikerna i Tekniska Nämnden och Malmö stad. Vi tror helt enkelt inte att politikerna i Malmö haft klart för sig vad man beslutat eftersom MC och moped inte ens nämns i utredningen!

För någon vecka sedan berättade SMC Skåne om införandet av världens högsta avgifter för att parkera motorcyklar och moped klass I i Malmö. 

Varför dök frågan upp?

Redan i maj 2017 gjorde en tjänsteman vid Gatukontoret utredningen. Syftet var att få in mer intäkter genom justerade taxorna - det vill säga att höja taxorna så att trafikanter parkerar kortare tid och att fler ska parkera i P-hus. Så här står det: 

"Som en del i stadsbyggnadsnämndens och tekniska nämndens uppdrag i budgeten för år 2015 att utreda trafiken på Rådmansvången, föreslår gatukontoret justerade parkeringstaxor i detta och kringliggande centrala områden. Parkeringsplatserna i de närliggande områdena kan förväntas få en högre efterfrågan om det blir en justerad högre parkeringstaxa på Rådmansvången, därför föreslås ett helhetsgrepp för centrala Malmö. Även taxan för boendeparkering påverkas inom vissa områden."

Brister i utredningen

Motorcyklar och moped klass I var tidigare undantagna P-avgift i Malmö. Detta framgår inte av utredningen. Inte heller säger utredaren något om införande av avgifter för MC och moped till dem som ska fatta beslutet. Det fanns alltså inget underlag för politikerna att tjänstemännen i Malmö stad likställer mopeder och motorcyklar med bilar och att beslutet betyder samma avgift. Det fanns ingen utredning i frågan om det finns ett behov att införa avgift för att parkera MC och moped klass I i Malmö för att ordna trafiken. En konsekvensutredning saknades också om vad kraftigt höjda avgifter betyder för brukarna. Det finns cirka 6000 MC-och mopedägare i Malmö och ett antal pendlare som åker till och från kommunen varje dag liksom turister sommartid. 

Beslutet i Tekniska nämnden 30 maj 2017

En oenig Teknisk nämnd beslutade att bifalla tjänstemannautredningen. Majoriteten, s, v och mp, röstade för förslaget medan m, l och sd reserverade sig mot det (se nedan). Ingen företrädare för något parti nämnde överhuvudtaget MC och moped klass I. 

SMC frågade om det är normalt att man inför avgiftshöjningar från noll till 5000 kronor per månad utan att ta upp det i kommunfullmäktige. Kommunen förklarar att Kommunfullmäktige har ett P-avgiftstak på 30 kronor per timme. Därför kunde Tekniska nämnden fatta detta beslut, utan någon som helst konsultation. Malmö stad anser inte att kostnaden för P-plats blir 5000 per månad eftersom ingen ska parkera mer än två timmar. Man vill få alla till P-hus. 

Varför hanterar man frågan på detta sätt?

Malmö stad säger till SMC Skåne att utredningen är tillräcklig och att det är i sin ordning att påföra medborgarna avgifter utan att utreda frågan och informera brukarna i kommunen. Malmö stad har inte sett någon anledning att skicka ut ärendet på remiss. Det har man tidigare gjort med Parkeringspolicyn men SMC Skåne finns inte med bland dem som får remisser skickade till sig. Malmö stad tycker det är rimligt att mopeder och motorcyklar i delade rutor betalar många gånger fler tillsammans än en personbil i en ruta. Malmö stad säger att ingen ska stå längre än två timmar i en ruta avsedd för MC och moped klass I. Dessa parkeringar är enbart avsedda för tillfälliga besök i staden, inte för parkering i samband med arbete och skola. Då ska man istället hyra plats i något av stadens P-hus. Detta är en nyhet för SMC Skåne! 

Att det aldrig varit så tidigare i Malmö och att MC-och mopeder parkerat gratis verkar vara helt ointressant. Att motorcyklar och mopeder är ytsnåla fordon som bidrar till minskad trängsel är inte heller intressant. Tvärtom ska ju varje fordon, oavsett storlek, betala samma avgift. Det finns alltså ingen orsak för en motorcykel eller moped att trängas och dela en ruta i Malmö stad. Malmö stad har inte haft någon information till brukarna om införande av avgifter. Man verkar inte heller anse att detta är viktigt utan hänvisar till information på hemsidan. 

Boendetillstånd

I och med beslutet om införande av P-avgift ställs också krav på boendetillstånd. En person kan bara få ett tillstånd. Om en förälder äger en bil och en moped som körs av ett barn får inte familjen två tillstånd. I Stockholm ändrade man detta så att en familj kunde ha flera boendetillstånd. Det kanske är något som går att få till stånd i Malmö om viljan finns att förändra detta hos politiker och tjänstemän. 

Läs tjänstemannautredningen här -nämner inte MC/Moped

Uppdraget till utredningen - nämner inte MC/moped

Beslut i Tekniska nämnden 30 maj 2017

Reserveration från M och L

Reservation från SD

Kontaktuppgifter för media finns här:

Per-Erik Lögdberg, ordförande i SMC Skåne

Maria Nordqvist, politisk sekreterare

 

Bor du i Malmö?

Vi behöver din hjälp!

Här hittar du en förteckning över ledamöterna i Tekniska Nämnden i Malmö stad. Kontakta dem. Beskriv vilka konsekvenser beslutet får för dig. Fråga varför de inför avgifter för ägare av ytsnåla fordon utan någon som helst utredning. Fråga om partierna i majoritet (s, v och mp) är beredda att ändra beslutet. Fråga partierna i opposition hur de tänker göra om de vinner valet. Skriv medborgarförslag om hur du vill att MC- och mopedparkeringen ska fungera i Malmö. 

Så här ser brevet ut som ordförande Per-Erik Lögderg skickat till politikerna i Tekniska Nämnden 8 maj 2018. Du får gärna använda hela eller delar av innehållet i dina kontakter med politikerna. 

 

Parkering i P-hus
Istället för att parkera på gata hänvisar kommunen till hyra av P-platser i garage. Det finns 25 P-hus med plats för MC och moped klass I i Malmö parkering AB. Det kostar 180-675 kronor per månad att hyra en plats. Man får bara ha ett fordon per ruta, oavsett storlek på fordonet och oavsett om du och familjen har två motorcyklar. 


Nej, så här är det ingen mening att parkera en MC/moped klass I i Malmö stad. Varje fordon ska betala lika mycket. 

 


Fordonet till vänster är en moped klass I och måste betala 25 kronor per timme i Malmö eller hyra plats i P-hus. Fordonet till höger som har samma storlek får stå i cykelställ, på trottoar och parkeras gratis. Rimligt och rättvist? Knappast. 

Skriv ut och dela ut den här till bilister!

Om du parkerar motorcykeln på en bilruta, skriv gärna ut denna och sätt under vindrutetorkarna på bilarna runt omkring. Klicka på bilden för att ladda ner.