Inga avsevärda framgångar för två skånska storstäder än…

2020-06-16
Sveriges MotorCyklister fortsätter sitt politiska arbete tillsammans med SMC Skåne även i vårt lands sydligaste landskap. Likt i Stockholm har SMC begärt Malmö stad och Lunds kommun att slopa parkeringsavgiften för MC och mopeder.

Det förslaget lades fram av M och SD i Malmö stad men fick ingen majoritet. I samtal med tekniska nämnden i Malmö fick SMC veta att Malmö stad har andra trafikplaner än att prioritera individuell transport på motoriserade fordon. Man påpekade även om att förhållandena är annorlunda i Malmö stad jämfört med exempelvis Stockholm där de höga inkomsterna fördelas mest på de kranskommunerna som SMC avser att hjälpa med en slopad parkeringsavgift.

Lunds kommun har redan infört två timmars fri parkering i centrum för samtliga fordon. Kruxet är dock att man måste placera en p-skiva, någonting som är omöjligt för de flesta motorcyklisterna. Även om SMC har bra kontakter i Lund faller vissa synpunkter på döva öron.

Som ett positivt exempel utifrån hojåkarnas perspektiv har sedan länge Helsingborg framträtt. SMC Skåne och Sveriges MotorCyklister kommer att fortsätta jobba med de frågorna så att även andra skånska storstäder följer Helsingborgs goda exempel.