Distriktsårsmöte -19

2018-12-02
SMC Skåne håller årsmöte 24/2-19

SMC-Skånes årsmöte kommer att hållas söndagen den 24/2 2019, kl 13.00

Inskrivning/Registrering kl 12:00 - 12:50.

Plats: Skånes Motorcyklisters lokal, Södertorpsvägen 90 i Malmö

Kom och gör din röst hörd i föreningen! 

Vill du lämna in motion till föreningen skall den vara styrelsen tillhanda senast 20190113

 

Hälsningar

Styrelsen SMC Skåne