Anmäl grus på belagda vägar

2018-09-18
I mitten av september tröttnade Jimmy Nilsson från Rydsgård på grus och lera på väg 767 genom byn. Gruset har också dragits ut på motorvägspåfarter till E65. Jimmy kontaktade både Trafikverket och entreprenören som lovade sopa men inget hände. Då kopplade Jimmy in SMC som ringde Trafikverkets kundtjänst. Inom en timme hade Trafikverkets effektiva projektledare kontaktat Swerock som dragit ut gruset. De fick ett dygn på sig att återställa vägen. Jimmy har berättat för SMC att det mesta schaktades och sopades bort ett dygn efter SMC:s samtal. Nu återstår smågrus och det som dragits med ut på motorvägen. Fortsätt klaga på grus på asfalt - det kan leda till resultat!

Det som orsakat grus och lera på vägen i Rydsgård är ett bostadsbygge vid sidan av vägen. Lastbilarna som kör ballast till bygget drar med sig grus och lera då man kör fram och tillbaka.

Vid kontakt med Trafikverket framkom att de godkänt en anslutning åt Swerock med ett antal föreskrifter. Bland annat ska anslutningen mot Trafikverkets väg utformas på ett sådant sätt att grus inte dras ut på de allmänna vägarna. Ansvaret för att grus och lera tas bort var i detta fall alltså Swerocks. Tack vare en effektiv medarbetare på Trafikverket fick detta ärende ett snabbt slut. Projektledare Suzanne Stjernström kontaktade Swerock som lovade sopning inom ett dygn.  Stort tack för snabbt ingripande Suzanne! 

Det enda som nu återstår på väg 767 är lösgrus och lera. Det spolas sannolikt bort vid nästa regn. 

Hit anmäler du brister på Trafikverkets vägar. Du kan också ringa 0771-921 921. 


Infarten som ska vara utformad så att grus och lera inte dras med. 


Massor av grus och lera på vägen


Grus och lera dras ut på E65 - en väg med mitträcken. Ingen bra kombo för MC!


Grus och lera i korsningar är inte heller bra, varken för MC eller moped. 


Tjocka lager har täckt väg 767 genom Rydsgård. Tack vare Jimmy Nilsson är det borta nu.