Grusswängen 2007 - 2010

Nedan finns några bilder/text från 2007

se även 2008 & 2010

I mestadels solsken men i hård vind kördes 2007 års Grusswäng sydväst om Linköping. Turen leddes även i år av Sören Gustavsson.
Här är lite bilder. De skarpa är tagna av Magnus Törnqvist, de suddiga av Patrik Nilsson.
Klicka för att se större bilder.