En tur i Linköpings Blodbads spår 2110

Blodbadsturen blev en succe - tack Ted! Här kommer reseberättelsen.

En mc-tur i spåren av Linköpings Blodbad

Söndagen den 16 maj genomförde SMC Östergötland en något annorlunda mc-tur. Vi åkte i spåren av Linköpings Blodbad - under guidning av Ted Ytterström, Historic MC Touring.

Vi var ca.35 personer som på 30 hojar samlades kl. 0830 på COOP Forum parkering, Norrköping, för att köra en sväng i Södermanland och Östergötland.

Under vår färd fick vi följa de händelser som slutade med att hertig Karl år 1600 i Linköping lät avrätta ett antal av Sveriges högst rankade adelsmän.
Från Norrköping åkte vi, i duggregn och plus åtta grader, på gamla E 4 (Riks 1.an) till Nyköping. Där ligger Nyköpings Hus som var hertig Karls bostad under många år. Här fick vi oss en dos av vem hertig Karl var och historian bakom det ”huset”. Hus heter det för att det i början var en försvarsanläggning och inte en bostad. Det brann ner i det närmaste i sin helhet år 1665.
När vi åker från Nyköping så gör vi det på härliga mc-vägar som leder ner till och längs med Bråvikens norra strand. I Kvarsebo tar vi färjan över Bråviken. Vi hade tur – alla 30 hojarna kom över på en gång.

Vi kör vidare på slingrande vägar tvärs över Vikbolandet, för att ta nästa färja över Slätbaken.
Här händer det som inte får hända – färjan går sönder mitt framför näsan på oss. Vilken tur att vi inte hade halva gänget på den södra stranden och den andra halvan på den norra? Guiden får nu improvisera. Att åka runt på landvägen finns inte tid till. Det som skulle berättas på den södra stranden av Slätbaken får nu berättas på den norra i stället. Kung Sigismund, Stegeborgs slott och slaget vid Stegeborg fick en målande beskrivning av guiden, ståendes på ett trädgårdsbord.
Nu fick vi köra landvägen längs Slätbakens norra strand till Söderköping. Med ett mäktigt mullrande ljud rullade vi in i den lilla staden där lunch intogs på Restaurang Maritime.

Efter lunchen far vi iväg mot nästa stopp – Linköping.

Vårt första stopp i Linköping blir vid Cloetta Center. Här presenterar guiden slaget vid Stångån. Platsen för Sveriges sista inbördeskrig. I september år 1598 strider den svenske kungen Sigismund mot sin farbror, hertig Karl. Efter en dags strid, och med ca. 3000 döda, står hertig Karl som vinnare. Han kräver nu bl.a. att de svenska adelsmän som hjälpt kungen under striden skall överlämnas till honom för en rättegång. Så blir det och de fängslas omgående.

Vi kör nu in till Linköpings Slott, platsen för rättegången mot de fängslade adelsmännen. Här får vi presenterat för oss hur rättegången gick till och vilka det var som var åtalade av hertigen. Dödsdomarna föll en marsmorgon år 1600 ute på slottets borggård.

Dagen efter att domarna fällts förs de dödsdömda i procession till Stora Torget, där de avrättas. Vår guide leder oss dit efter en kortare promenad.
Under vår promenad tillbaka till hojarna stannar vi till utanför Linköpings domkyrka. Vår guide berättar att de avrättade på hertig Karls order lades in i kyrkan och förbjöd stadens innevånare att begrava dem. Efter tre månader medgavs, p.g.a. luktproblem, att de begravdes. Men de fick bara begravas i en gemensam grav och den skulle ligga utanför kyrkans västra port – så att alla kyrkobesökare skulle trampa på dem.
Efter ett tack till och från guiden skingrades gruppen kl. 1645, efter ca. 20 mils körning - i solsken och i 15 graders värme.

Ted Ytterström

Historic MC Touring