Viktigt/ Ny på Raceland

Viktigt/Ny på Raceland

 

Det här är vad som händer när du kommer till Raceland på en Knix-kurs, oavsett om det är en heldagskörning eller en kvällskörning.

Innan du kommer - Förberedelser

 • Tänk på att förbereda dig med dryck både före och under kursen, vatten fungerar alldeles utmärkt. Det brukar tära på krafterna, framförallt under varma och soliga dagar.
 • Vi har ett högt tryck på våra Knixkurser och när det är vackert hojväder blir trycket alltid större. Vill du vara säker på en plats, så bokar du din plats boka här  och betalar din plats i förväg till  SMC Östergötlands swish-nummer: 123 563 80 93. 
  I mån om plats kan vi erbjuda dropin platser. Då betalar man till vårt swish-nummer vid inskrivningen. Vi tar inte emot kontanter och vi kan inte ta kortbetalningar.
 • Tänk på att din motorcykel och utrustning ska vara i bra skick. Det vore synd om exempelvis dåliga däck eller läckande packboxar skulle stoppa ditt deltagande. Läs mer om vad vi tittar på vid säkerhetskontrollen och varför nedan.
 • Se till att du har tillräckligt med bränsle för hela Knixkörningen, så slipper du missa någon viktig del av utbildningen. Det finns bensinmackar några kilometer söderut längs Söderleden i Norrköping, om det ändå blir akut.
 • Tänk på att vara på plats i god tid. Inskrivningen öppnar en timme före första körtid och då är det bra att vara på plats. Är det vackert väder är det många som vill ha en kursplats.

 

 

Parkering

När du kommer fram till gokartbanan parkerar du din motorcykel, på plats som anvisas av en instruktör som möter dig. Därefter går du till inskrivningen (följ bara skyltarna ”Inskrivning”).

Inskrivning

Inskrivning sker under skärmtaket och oftast är det kö. Där du får visa upp ditt körkort, eventuellt SMC-medlemskort samt betala deltagaravgiften (om du inte har betalat i förväg). Utan körkort (eller övningskörningsavtal) får du tyvärr inte köra.

Kom i god tid för det finns begränsat antal platser i varje grupp.

När du har betalat och fyllt i inskrivnings lappen (den kan du ladda ner här, fylla i och ta med dig så sparar du och vi tid) tar du med inskrivningslappen och går tillbaka till din mc. Där möter en instruktör som tillsammans med dig säkerhetskontrollerar din mc.

När din mc och din utrustning blivit kontrollerad och godkänd, går du sedan tillbaka till inskrivningen med din lapp. Då får du din deltagarväst som har motsvarande färg som den hastighetsgrupp du har anmält dig till. 

Slutligen flyttar du din mc till depån bakom skylten ”Endast besiktade mc” och ställer den vid den hink som har samma färg som din deltagarväst.

 

Välja grupp

När du kommer till inskrivningen, placeras du i lämplig grupp, beroende på din körvana/förkunskaper. Alla som är helt nya på Raceland (eller motsvarande bana) rekommenderas grön grupp, nybörjargruppen, eller eventuellt gul grupp. Deltagarna i blå eller röd grupp har mer vana av körning på gokartbana och det går också vanligen väsentligt fortare där.

 

 

Grön Grupp För dig som är nybörjare på banan, eller för dig som vill ta det i lugnt tempo

Gul Grupp  För dig som provat någon gång och känner att du vill öka tempot lite.

Blå grupp   För dig som har en del erfarenhet och är redo för övningar i högre hastighet

Röd Grupp För dig som är duktig på att hantera din MC och vill jobba i högt tempo. 

 

 

 

 

Informationsblad

Om du inte redan har broschyren ”Full kontroll” så kan du ladda ner den från SMCs hemsida på svmc.se. Den innehåller massor av bra läsning om körteknik mm.

 

Deltagarväst

Alla kursdeltagare har en numrerad deltagarväst i sin gruppfärg. Ta på dig västen och ha den synlig under hela kursen. Instruktörerna vill ofta samla deltagarna i sin grupp, och då underlättar det om du har västen på dig.

 

 

Säkerhetskontroll

En instruktör kommer att titta igenom motorcykeln och din skyddsutrustning och meddelar om det är okej att gå in i depån. Om instruktören har synpunkter på din hoj eller utrustning, gäller det att försöka fixa det före körning. Vi släpper inte ut någon deltagare på banan med undermåliga bromsbelägg, skadad hjälm osv.

 

Kontrollpunkterna för motorcykel och utrustning har två syften:

 • Att göra deltagaren medveten om vad och hur man gör en säkerhetskontroll på sitt eget fordon.
 • Att förhindra att fordon med allvarliga brister finns på övningsområdet och att föraren därmed riskerar att skada sig, andra deltagare eller funktionärer.

 

Kontrollpunkter för motorcykel

 • Däck ska ha fullgott mönsterdjup. vara fria från skador och inte vara för gamla.
 • Bromsbelägg fram och bak ska ha tillräckligt tjocklek. (min ca: 1mm)
 • Bromsskivor får ej vara skadade eller missformade.
 • Bromshandtag ska ha tillräckligt avstånd till gashandtaget vid belastning.
 • Bromshandtag och pedal får inte vara svampigt.
 • Kedjan ska ha lagom sträckning. (enligt servicehandboken).
 • Finns det kedjelås ska detta sitta åt rätt håll.
 • Ev läckage från motor, bromsok, och gaffelbenens packboxar får ej förekomma.
 • Kännbart glapp i sving, styr- eller hjullager får ej förekomma.
 • Registreringsskylt ska finnas på motorcykeln och cykeln ska vara besiktigad och försäkrad.
 • Gashandtag ska inte ha "semestergas".

 

 Kontrollpunkter för personlig utrustning

 • Skyddskläder ska vara hela, avsedda för mc-åkning, och ha fullgoda skydd.
 • Stövlar ska vara avsedda för mc-åkning, så kallade mc-skor rekommenderas ej, men kan tillåtas i grön/gul grupp.
 • Handskar ska vara hela och avsedda för mc-åkning. Handskar med hårda skydd rekommenderas.
 • Ryggskydd rekommenderas starkt.
 • Bröstplatta rekommenderas.
 • Hjälm ska inte ha allvarligare repor eller märken

 

Instruktörerna som säkerhetskontrollerar din motorcykel kan välja att säkerhetskontrollera motorcykeln medan du är och skriver in dig.

 

Körpass

 

Körpass

Ett körpass är femton minuter långt, förutsatt att de inte avbryts av någon incident el dyl.

 • Första körpasset startar normalt ”hel timme”
 • Andra körpasset startar normalt ”kvart över”
 • Tredje körpasset startar normalt ”halv”
 • Fjärde körpasset startar normalt ”kvart i”

  Vilken grupp som börjar bestäms av Träningsledaren (TL)

Vid litet deltagarantal kan grupper slås ihop och därmed ändras ”normaltiderna”.

Var beredd på att instruktörerna samlar gruppen strax före första körpasset för en kort förberedelse av dagens kurs, och kanske en genomgång av sittställning mm.

 

Övningarna

Kurserna på Raceland följer SMC's riktlinjer för Grundkurs Knix. Vi har tillräckligt med instruktörer på plats för att kunna ge dig instruktioner och stöd vid behov. Syftet är att du ska bli en bättre och säkrare mc-förare och att vi därmed ökar trafiksäkerheten. Övningarna anpassas (så långt det går) till din erfarenhet och kunskap.

Första körpasset

Cirka fem minuter före varje pass, så ringer vi i ”koskällan” för att göra dig uppmärksam på att det är dags att göra sig klar för körningen. Du som är på Raceland för första gången kommer att upptäcka att det krävs ett antal varv för att hitta rätt växel, hastighet, spår osv. Därför brukar första körpasset vanligtvis inte innehålla några avancerade övningar.

Genomgång efter körpasset

Direkt efter körpassets slut samlar instruktörerna ihop er deltagare och går igenom hur körpasset fungerat och hur man upplevt körningen. Därefter kommer instruktörerna att ge deltagarna en ny övning till andra körpasset. Om instruktörerna tycker att övningen i förra körpasset har utrymme för förbättringar, kan det hända att samma övning upprepas men med lite annan synvinkel på det hela. 

Andra, tredje och fjärde körpasset

Efter varje körpass kommer instruktörerna att samla deltagarna för en genomgång, återkoppling och utdelning av övningar inför nästa pass.

Personlig återkoppling

Känner du att du vill ha en mer personlig återkoppling av din körteknik, prata gärna med någon av instruktörerna i din grupp. Då kan han eller hon bevaka just dig under några varv.

 

 

Ansvarsfunktioner 

På Raceland har vi några ansvarsfunktioner som du som deltagare bör känna till:

Träningsledaren (TL) är huvudansvarig för kursen och kan ta beslut om det mesta för att högsta möjliga säkerhet ska hållas. Han/hon kommer att hålla ett förarmöte, som är obligatoriskt för alla att närvara vid, där du får en genomgång av säkerhetsregler och flaggors betydelse.

-  Depåchefen (DC) är ansvarig för vilka som får vara på banområdet, oavsett om det är deltagare eller fotograferande besökare. Han/hon står i utsläppet till banan och ringer i koskällan samt signalerar med flaggorna.

Instruktörerna i respektive grupp ansvarar för kursinnehållet och det finns en utsedd huvudinstruktör i varje grupp. Instruktörerna har orange väst med namn på bröst/rygg. Det förekommer även gröna västar med texten SMC School.

Du kan närsomhelst ta kontakt med TL, DC eller någon av dina instruktörer om du är osäker på något.

 

 Förarmöte (detta möte skall alla deltagare närvara vid)

 • Presentation av Träningsledaren, Depåchefen och alla instruktörer.
 • För att kommunicera med dig när du kör på banan, använder vi flaggor. Vad de betyder kan du se här nedan.

Flaggsignaler: 

 

 Röd: Avflaggning, omkörningsförbud, slå sakta av farten (inte tvärbromsa) och kör in i depå.

 

  Gul: Övningar genomförs på banan, omkörningsförbud.

 

  Grön: Banan är klar.

 

     Svart/vitrutig: Körpasset är slut, slå sakta av på farten (inte tvärbromsa) och kör in i depå.

 

           Svart: Personlig flagga - gäller endast den som svartflaggas. Kör in i depå (inte tvärbromsa) till väntande instruktör/flaggvakt. Kan betyda problem med hojen eller taskig körning, dvs ett allvarlig snack. Den som inte sköter sig blir avstängd!

 

Förarmöte forts. (detta möte skall alla deltagare närvara vid)

 • Om du har Goretex-ställ eller ”allväders-ställ” får du endast köra i grön- och gul-grupp.
 • Omkörning får endast ske efter en kurva eller på de tre raksträckorna.
 • Omkörningen skall vara klar i god tid innan kurvan efter raksträckan.
 • Omkörningen skall hålla god marginal i sida till den som blir omkörd (> 2 m i sida). Det är inte tillåtet att byta dekaler med varandra under färd.
 • När du kör om, tar du ett sämre spår än den som blir omkörd. Det är inte tillåtet att ”gå in” framför den du kört om för att få ett bättre spår. Du har valt spår redan!
 • När du kör ut på banan, ta för vana att alltid titta höger. Du kan ju ha varit i depå under ett pågående körpass och då kommer förarna med lite mer fart än dig.
 • När du kör ut på banan, skall du hålla så nära vänsterkanten som möjligt genom de två första kurvorna. Detta för att ge plats åt dem som redan är på banan.
 • Då du skall köra in i depån, skall du sträcka upp vänster hand och hålla så nära vänsterkanten som möjligt på den sista raksträckan innan infarten till depån. Handen skall hållas, som lägst, i huvudhöjd.
 • I det första körpasset för alla grupper, genomförs ett sk ”mastervarv” , där instruktören visar hur vi håller nära vänsterkanten genom de två första kurvorna och var vi håller intill vänsterkanten samt sträcker upp vänsterhanden när vi kör in i depån.
 • De två första varven i alla körpass genomförs som sk ”gul-varv”. Det betyder att depåchefen flaggar med den gula flaggan och att det råder omkörningsförbud samt att du skall göra de övningar som instruktören gett anvisningar om.
 • Om någon ramlar med sin mc på banan, kommer det att flaggas med röd flagga. Deltagare som ser det inträffade skall snarast köra in i depån.
  Ingen deltagare får stanna på banan, utan skall snarast köra in i depån.
  Endast instruktörer äger rätt att stanna på banan.
 • Gasa inte för fullt på raksträckorna om du vet att du är långsammare än de andra i din grupp i kurvorna.
 • Instruktörer kan stå och observera deltagarna på de ytor som finns i anslutning till banan. Du som deltagare behöver inte bry dig om att de står där. De gör det för att kunna se och lyssna på dig när du passerar.
 • Efter varje körpass kommer instruktörerna att samla er deltagare för en genomgång.
 • Wheelies och stoppies är förbjudet på området
 • Visa hänsyn mot de andra förarna. Vi är ju här för att ha skoj och träna på att köra mc.
 • Glöm inte att dricka! Du som förare förbrukar, även en kylig dag, mer vätska än du tror.
 • Inga lösa föremål som nycklar, mobiltelefoner, mm i mc-kläderna.
 • Förare som bryter mot anvisningarna för körningen kan stängas av.

Komma tillbaka

 Vi brukar rekommendera våra deltagare att återkomma flera gånger under säsongen. Oftast räcker det inte med ett kurstillfälle för att allt ska ”sitta som en smäck”. När du känner dig säker i din deltagargrupp kan du byta till en mer avancerad grupp. Ibland talar instruktören om för dig att det är dags att byta. Det finns inga krav på att man ska ha kört i varje grupp ett visst antal gånger innan man får byta. Alla är vi individer, och tar olika lång tid på oss att växa in i vår roll som motorcyklist - stressa inte fram gruppbyten! Låt det ta den tid det tar.

Eftersom Knixutbildningarna på Raceland och andra banor följer samma upplägg, spelar det inte så stor roll på vilken bana du återkommer, gruppindelningen ska vara på ungefär samma nivå.

 

Fotografering och filmning

Läs på denna sida om vad som gäller för dig som deltagare angående fotografering och/eller filmning på SMC:s kurser.

 

Varmt välkommen till Raceland och SMC Östergötland!