En förklaring till alla förkortningar

MCT Planerar, samordnar & genomför trafiksäkerhetsarbetet
GI Grundinstruktör
AI Avancerad instruktör
GIA el. AIA Aspirant
Resurs Resurs vid all typ av fortbildning

 

MCT-ansvarig är den som  Utbildar instruktörer ,  Genomför MC-fortbildning , Informerar SMC centralt om verksamheten , Ansvara för alkotest där sådan finns & Är distriktets kontaktperson i Trafiksäkerhets frågor. (TS)

I SMC Östergötland har  vi MCT Jan Paulsen 

Grundkursinstruktörer (GI) GI har genomfört en komplett central grundutbildning. GI genomför grundkurser. Då speciellt intresse för någon typ av hojåkning finns, kan denne då köra till exempel specialkurser som gruskurser, customkurser etc. 

Avancerad instruktör (AI) är alla som har utbildning och jobbar på storbana, har nödvändig kompetens och ansvarar själv till största delen att vidareutbilda sig och på samtliga områden och öka sin egen kunskapsnivå. Att bli AI följer den mall som idag fungerar för Sporthojsinstruktörer. En AI har den kunskap som behövs för att hålla utbildning på storbana, samt även kunskap att hålla utbildning på Gokartbana.

Aspirant är någon som är under utbildning. Det finns  två typer av aspiranter,

GI-Aspirant (GIA) eller AI-Aspirant (AIA).

Resurser är de som jobbar som resurser på samtliga kurser oavsett vilken typ av kurs det är. Måste vara delaktig i utbildningar och ansvarar själv för att söka info. Resurser anmäler sig till MCT-ansvarig   i distriktet eller till kursledaren på storbanorna som i sin tur rapporterar in det till kansliet vem som är aktiv resurs.

Resurs är första vägen in i instruktörskåren.

Att bli grundinstruktör se länk