En förklaring till alla förkortningar

MCT Planerar, samordnar & genomför trafiksäkerhetsarbetet
Aspirant Under utbildning
Resurs Resurs vid all typ av fortbildning

 

MCT-ansvarig är den som  Utbildar instruktörer ,  Genomför MC-fortbildning , Informerar SMC centralt om verksamheten , Ansvara för alkotest där sådan finns & Är distriktets kontaktperson i Trafiksäkerhets frågor. (TS)

I SMC Östergötland har  vi MCT Jan Paulsen 

 

Aspirant är någon som är under utbildning.

 

Resurser är de som jobbar som resurser på samtliga kurser oavsett vilken typ av kurs det är. Måste vara delaktig i utbildningar och ansvarar själv för att söka info. Resurser anmäler sig till MCT-ansvarig   i distriktet eller till kursledaren på storbanorna som i sin tur rapporterar in det till kansliet vem som är aktiv resurs.

Resurs är första vägen in i instruktörskåren.