En förklaring till alla förkortningar

MCT Planerar, samordnar & genomför trafiksäkerhetsarbetet
Aspirant Under utbildning
Resurs Hjälper till vid all typ av fortbildning

 

MCT-ansvarig är den som  Utbildar instruktörer ,  Genomför MC-fortbildning , Informerar SMC centralt om verksamheten , Ansvara för alkotest där sådan finns & Är distriktets kontaktperson i Trafiksäkerhets frågor. (TS)

I SMC Östergötland har  vi MCT  Michael Ilonurmi och Jan Paulsen

Aspirant är någon som är under utbildning.

 

Resurser är de som hjälper till  på samtliga kurser oavsett vilken typ av kurs det är. Det Måste vara delaktig i utbildningar och ansvarar själv för att söka info. Resurser anmäler sig till MCT-ansvarig   i distriktet eller till kursledaren på något kurstillfälle.

Resurs kan vara första vägen in i instruktörskåren.