Fortbildning

Här kan du hitta information om vilken försäkring som gäller när du deltar i någon av SMC´s fortbildningar.

Du kan även se vilka instruktörer som finns i länet samt tidpunkt och plats för de fortbildningar som finns planerade. Kolla i kalendern eller på SMC Schools centrala sida.