Vägspanare

Vägspanare inom SMC rapporterar in fel och brister på våra vägar.

Vägspanarna är  ansvarig för vägmiljöfrågor i varje distrikt. SMC:s lokala kontakt mot Trafikverket och kommuner i vägfrågor. Pekar på problem och möjligheter samt det viktigaste vägnätet för MC-förare. Besvarar frågor och synpunkter om vägfrågor lokalt.

 

Om du själv hittar problem på vägar kan du antingen rapportera direkt till Trafikverket via denna sida eller ringa 077-1921 921. En bra anmälan innehåller tid, plats (gärna koordinater) samt foto från platsen. Bedömer du problemet akut ringer du först till Trafikverket.

 

I Östergötlands vägspanare är :

 

Frank Lindström

Tel: 0708-72 32 16

Email