Styrelsen

Styrelsemedlemmar SMC Östergötland

 

Ordförande, Vägspanare:

Frank Lindström

Plankgatan 26

602 19 NORRKÖPING

Mobil: 070-872 32 16

Email: Ordförande

 

 

 

 

Vice ordförande , Webbansvarig

Sofia "Fiffi" Lago

Mobil:  0739-873010

Email: Vice Ordförande

Email :  Webmaster 

 


 

Sekreterare, MCT Ansvarig:

Jan Paulsen

Mobil:0733-18 65 34

Email: Sekreterare

Email: MCT


 

Kassör:

Sara Ladell

Email. Kassör


 

 

Ledamot , Informatör:

Denise Lekander

E-mail:Informatör

 

   

 

Vice Sekreterare

Bengt Dahl

 

Email: Vice Sekreterare

 

 

 

 

 

 

Ledamot, MCT Ansvarig

Anurak Sawatdee

Mobil: 0721-632691

 

 

 

 

 

Suppleant, :

Henrik Karlsson

 

 


 

Suppleant

Anna Pålsson

 

 

 

Suppleant 

Michael Ilonurmi

 

 

 

Valberedning:

 Krister Andersson

Email: Valberedning

 

Valberedning:

Mia Ilonurmi

Email: 

 

Revisor:

Håkan Johansson

Mobil: 0705-905558

 

 

 

Revisor:

Elin Olausson