Organisationen

SMC:s övergripande mål är att vara till största möjliga nytta för medlemmarna.

SMC, Sveriges MotorCyklister, är en politiskt och religiöst obunden organisation som representerar alla som kör motorcykel i Sverige. SMC har omkring 75 000 medlemmar vilket betyder att var tredje svensk hojåkare är SMC:are. Alla är välkomna att bli medlemmar i SMC, oavsett kön, ålder eller motorcykel.

SMC arbetar med alla slags frågor som rör motorcyklism. De viktigaste arbetsområdena är trafiksäkerhet, information, opinionsbildning, turism, försäkringar, konsumentfrågor och internationellt arbete.

SMC är en organisation som arbetar med mc-politiska frågor. SMC tillvaratar motorcyklisternas intressen i olika frågor. Det kan handla om ärenden från enskilda medlemmar eller frågor som rör alla motorcyklister i Sverige.

SMC konsulteras av och samarbetar med departement, myndigheter och organisationer i alla frågor som rör motorcyklism. Innan ett beslut fattas så har SMC alltid fått säga sin mening.

SMC för fram motorcyklisternas perspektiv i alla sammanhang, något ingen annan mc-organisation i Sverige har mandat att göra.