Lyssna på P4 Östergötlands intervju med vår ordförande Frank Lindström: "Trafikskolornas cyklar är oftast lite högre"

2015-04-15
Idag har vår ordförande Frank Lindström intervjuats av P4 Östergötland avseende att "Trafikskolornas cyklar oftast är lite högre". Om du går i på rubriken hittar du en länk till intervjun.

Frank Lindström, ordförande i SMC Östergötland. Foto: Malte Nordlöf/Sveriges Radio

Frank Lindström, ordförande i SMC Östergötland.

Lyssna på intervjun om Nya MC-körkortsregler från 1 maj i denna länk:


Den 1 maj ändrar Transportstyrelsen riktlinjerna för körprovet för motorcykel. VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut) har undersökt jämställdheten i provet och funnit att kortare personer missgynnas, vilket bland annat avspeglat sig i att fler kvinnor missat proven.

Frank Lindström, som är ordförande i Sveriges motorcyklister i Östergötland, tycker att det är bra att mindre fokus nu läggs på manöverprov i låg hastighet, där det kan vara problematiskt att hantera en motorcykel som är något för hög. Han välkomnar också att Transportstyrelsen i stället inriktar proven på mer trafiksäkerhet som till exempel kurvtagning och bromsning på landsväg.