SMC Boken

2017-11-27

Deadline för material till nästa års upplaga av SMC Boken är 15:e december. Även vissa distriktsbilagor inhämtar uppgifter härifrån.

Lämna material till SMC Boken, hemsidan och SMC Appen

Mer info Här