Ny aktivitet i Kalendern för 2014

2014-02-03
Gudstjänst för Mc-vänner i Slaka Kyrka utanför Linköping med start klockan 19,00. Det blir en gudstjänst i New Orleans-anda med Uncle Albin´s Band, jazz & gospelkören Fröjda m fl. Efteråt sedvanlig kaffeservering och grillad korv.