Vill du köra MC i bussfil i Linköping rösta!

2020-02-26
En motorcyklist har skickat in ett medborgarförslag till Linköpings kommun och begärt att MC och moped ska få framföras i bussfil. För att frågan ska behandlas av kommunen krävs minst 100 namnunderskrifter - idag är det bara 21 som håller med. Vill du att Linköpings kommun ska öppna bussfiler för MC - då är det hög tid att du går in och röstar innan 22 mars.

Varje medborgare har möjlighet att lämna medborgarförslag till kommunerna. Den rättigheten har en motorcyklist i Linköping använt och skickat in ett förslag om att MC och moped ska få köra i bussfil i staden.Detta är en viktig fråga för SMC och många motorcyklister eftersom körning i bussfiler ökar vår synbarhet, mimskar risken för olyckor och ökar därför säkerheten.

För att frågan ska behandlas av kommunen krävs minst 100 röster, det fattas 79. Tycker du att detta är en viktig fråga? Gå in och rösta här.

Så snart kommunen beslutar sig för att ta upp frågan kommer SMC att kontakta dem på samma sätt som vi gjorde i Göteborg. Kommunens tjänstemän och politiker har liten kunskap och erfarenheter om detta - vi är experterna!

Läs mer om MC i bussfiler här-