I likhet med resten av samhället påverkas SMC av corona-viruset.

2020-03-17

Läs mer hur vi hanterar detta inom SMC på följande  länk.