Mc parkering , Norrköping

I parkeringshuset Gåsen, på Trädgårdsgatan 1, finns kommunal MC-parkering. Du med motorcykel parkerar gratis här i 12 timmar och det finns plats för 20 motorcyklar.
På Gamla Rådstugugatan 50-52 finns ytterligare säsongsöppna parkeringsplatser för motorcyklar. Dessa finns tillgängliga under sommarperioden juni-september. Parkeringen rymmer 3-4 motorcyklar och är avgiftsfri med tillåten parkeringstid 12 timmar.