Information om vårt arbete och SMC Boken

2019-11-26
Under hösten har vi haft våra styrelsemöten och planerat en del för nästa säsongs verksamhet.

Vi håller på som bäst att planera nästa säsongs kurser och evenemang.

Vi har beslutat att vi inte skickar ut någon Guling till nästa säsong, den kommer istället ligga här på hemsidan. Detta för att spara på miljön och kunna hålla den aktuell.

Ett annat beslut är att vi kommer till nästa säsong att ha kontantfri kursverksamhet.

Det vi kommer att använda är Swish.

Sedan vill vi att ni klubbar som har event planerade för MC åkare skriver in det i SMC boken på hemsidan. Före 15 dec för att det skall komma med i den tryckta boken, efter detta datum kommer det bara med i appen.

Distriktårsmötet kommer att hållas den 29/2 (tid och plats meddelas senare)

tomte