Poker Run 2020 FRAMSKJUTET

2020-05-05

Med tanke på rekommendationer från FHM har SMC tillsammans med arrangerande klubbar beslutat att skjuta fram Poker Run 2020. Eventuellt, om samhällsläget ändrats, kommer Poker Run köras under sensommaren.