Årsmötet 2018 utfört

2018-03-10
Den 10/3 var SMC Örebro Län Distriktsårmöte. Föreningen fick en ny ordförande Erik Mårtensson och en ny kassör Hans Risberg.

Styrelsen i sin helhet finns att läsa på under organisation.

Efter årsmötet bjöds det på landgång och kaffe.

 

Det kunde varit flera närvarande tyckte vi. Det räknades in till 16 st röstberättigade.

 

Vi vill tacka de som var där.