Årsmöte SMC Örebro län

2020-02-26
Välkommen på årsmöte 2020!

Härmed inbjudes alla medlemmar till årsmöte i SMC Örebro län.

Tid: 29/2 klockan 14.00

Plats: Idrottens Hus, Karlsgatan 28 i Örebro.

Sammanträdeslokal: "Superswede"

Kom och påverka SMC Örebro läns verksamhet. Fika kommer serveras.

Välkomna!

Med vänlig hälsning, Styrelsen SMC Örebro län