Färdväg och Hålltider

2019: OBS! Ut från Boden är det en ny vägsträckning mot tidigare år. Mer info om detta inom kort här på hemsidan och på SMC Norrbottens Facebooksida.

Färdväg för Majrundan

Samling Majrundan Piteå på Nolia-området från 09.00.

Majrundan start i Piteå kl. 10.00 på Nolia-området enligt tradition och där kortegen färdas till Luleå via Öjebyn och sedan E4 norrut.

Luleå samling på Södra hamnplan 10.30.

Luleå till Boden kl. 11.30: Kortegen kör över Varvsleden längs Smedjegatan mot Kulturens Hus och vidare mot väg 97 till järnvägsstationen i Boden.

Boden till Älvsbyn OBS! Ut från Boden kl 13.00 är det en ny vägsträckning mot tidigare år.

Älvsbyn till Öjebyn kl. 14.30:  Kortegen färdas norra sidan ner utmed Piteälven, ut från Älvsbyn, och vidare ut på väg 374 vidare till Öjebyn. Där det serveras palt på Gotis/IOGT från 15.30.

Kartor för majrundan...

Hålltider för Majrundan

09.00 Samling NOLIA Piteå
10.00 Avfärd mot Luleå 
10.30 Samling Södra Hamn Luleå
11.30 Avfärd mot Boden 
12.00 Samling Järnvägsstation Boden
13.00 Avfärd mot Älvsbyn 
13.30 Samling Storgatan Älvsbyn
14.30 Avfärd mot Öjebyn 
15.30-15.45 ca Ankomst till Öjebyn 

OBS! I Luleå kommer en signal att ljuda när 15 minuter återstår till start.

Träffmärken

Vi säljer årets SMC majmärken 50 kr. Överskottet går till Sunderby sjukhus lekterapin, för svårt sjuka barn. Kontant eller swish.

 

Körning i kortege

Tips och viktiga saker vid Kortege med MC. 

Färdvägen bör vara känd av alla som kör kortegen.

Ledaren för kortegen kör med en låg anpassad fart så att det inte uppstår onödiga ”ryck” i kortegen. 

Ledaren ligger till vänster i körfältet och håller uppsikt på trafiken med hinder i vägen. No2 ligger till höger och bakom ledaren som alltid skall ha fritt åt höger körfält.
•

 Kortegen körs i zig-zag formation och följer trafikrytmen med anpassad hastighet.Fördelar med zig-zag formering är att den ger bra sikt och bromssträcka för samtliga i kortegen.

Avståndet till framförvarande motorcykel bör vara minst "tre-sekunders regeln". Med "tre-sekunders regeln" innebär detta också att avståndet krymper (i meter räknat) vid lägre hastigheter. Håll uppsikt i backspegeln! 
Varje förare har en egen "fyrkant" att hålla sig i, som varken förare framför eller bakom ska komma in i. I denna fyrkant har varje enskild förare manöverutrymme om något inträffar. Detta innebär att om det dyker upp ett hinder på vägens högra kant eller om det sker ett "tokigt" möte så kan varje förare röra sig fritt inom "sin fyrkant" utan att bli påkörd bakifrån av sina egna kompisar.

Byt inte fil utan att noga kontrollera att det är fritt.

OBS! Använd blinkers vid sidoförflyttningar och glöm inte heller att slå av den när sidoförflyttningen är genomförd.

 

Kortegekörning